Polityka prywatności

 

Korzystanie z naszej strony internetowej jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. W zakresie, w jakim dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres lub adresy e-mail) są gromadzone na naszej stronie internetowej, zawsze odbywa się to na zasadzie dobrowolności, o ile to możliwe. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika.
Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.
Niniejszym wyraźnie zabraniamy wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku przez osoby trzecie do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy tej witryny wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, takich jak spam.

Zawartość informacyjna

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mogą zostać zmienione, usunięte lub uzupełnione bez wcześniejszego powiadomienia. W związku z tym autor nie może zagwarantować poprawności, kompletności, jakości ani aktualności dostarczonych informacji.

Skuteczność prawna

Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik podlega niniejszym warunkom użytkowania. Stanowią one część oferty WWW. Jeśli części lub poszczególne sformułowania warunków użytkowania nie są, przestały być lub nie są w pełni zgodne z obowiązującą sytuacją prawną, treść i ważność pozostałych części warunków użytkowania pozostaje nienaruszona.

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc ("Google"). Google Analytics wykorzystuje pliki "cookie", które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu korzystania z niej przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (w tym adres IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu analizy korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli takie strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej witryny może nie być możliwe. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

Google AdSense

Ta strona internetowa korzysta z Google Adsense, internetowej usługi reklamowej Google Inc, USA ("Google"). Google Adsense wykorzystuje tak zwane "pliki cookie" (pliki tekstowe), które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Google Adsense wykorzystuje również tak zwane "sygnały nawigacyjne" (małe niewidoczne grafiki) do zbierania informacji. Za pomocą web beacon można rejestrować i gromadzić proste działania, takie jak ruch odwiedzających na stronie internetowej. Informacje generowane przez cookie i/lub web beacon na temat korzystania z witryny przez użytkownika (w tym jego adres IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania z witryny przez użytkownika w odniesieniu do reklam, do tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie i reklam dla operatorów witryn oraz do świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie na dysku twardym i wyświetlaniu sygnałów nawigacyjnych w sieci Web, wybierając opcję "Nie akceptuj plików cookie" w ustawieniach przeglądarki (w przeglądarce MS Internet Explorer w sekcji "Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność > Ustawienia"; w przeglądarce Firefox w sekcji "Narzędzia > Ustawienia > Prywatność > Pliki cookie"); zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

pl_PLPolski