Zásady ochrany osobných údajov

 

Používanie našej webovej stránky je vo všeobecnosti možné bez poskytnutia osobných údajov. Pokiaľ sa na našej webovej stránke zhromažďujú osobné údaje (napr. meno, adresa alebo e-mailová adresa), vždy sa tak deje na dobrovoľnej báze, pokiaľ je to možné. Tieto údaje nebudú bez vášho výslovného súhlasu poskytnuté tretím stranám.
Radi by sme upozornili, že prenos údajov cez internet (napr. pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.
Týmto výslovne zakazujeme používanie kontaktných údajov zverejnených v rámci povinnosti odtlačku tretími stranami na zasielanie nevyžiadaných reklamných a informačných materiálov. Prevádzkovatelia tejto webovej stránky si výslovne vyhradzujú právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, napríklad nevyžiadaných e-mailov.

Informačný obsah

Informácie na tejto webovej stránke môžu byť zmenené, odstránené alebo doplnené bez predchádzajúceho upozornenia. Autor preto nemôže zaručiť správnosť, úplnosť, kvalitu alebo aktuálnosť uvedených informácií.

Právna účinnosť

Používaním tejto webovej stránky sa používateľ podriaďuje týmto podmienkam používania. Tieto sú súčasťou ponuky WWW. Ak časti alebo jednotlivé formulácie podmienok používania nie sú, prestali byť alebo nie sú úplne v súlade s platným právnym stavom, obsah a platnosť ostatných častí podmienok používania zostáva nedotknutá.

Služba Google Analytics

Táto webová stránka používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc ("Google"). Služba Google Analytics používa "cookies", čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako používatelia používajú túto stránku. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) sa prenesú a uložia na serveroch spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google použije tieto informácie na účely analýzy vášho používania webovej lokality, zostavovania správ o činnosti webovej lokality pre prevádzkovateľov webovej lokality a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej lokality a používaním internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie preniesť aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tieto tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude spájať vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktoré má k dispozícii. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači, avšak upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.

Google AdSense

Táto webová lokalita používa službu Google Adsense, webovú reklamnú službu spoločnosti Google Inc, USA ("Google"). Google Adsense používa takzvané "cookies" (textové súbory), ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analyzovať vaše používanie webovej stránky. Google Adsense používa na zhromažďovanie informácií aj takzvané "webové signály" (malé neviditeľné grafické prvky). Pomocou webového majáka sa môžu zaznamenávať a zhromažďovať jednoduché akcie, ako je napríklad návštevnosť webovej stránky. Informácie o používaní webovej lokality (vrátane vašej IP adresy), ktoré generuje súbor cookie a/alebo webový maják, sa prenášajú a ukladajú na serveroch spoločnosti Google v Spojených štátoch. Spoločnosť Google použije tieto informácie na analýzu vášho používania webovej stránky s ohľadom na reklamy, na zostavovanie správ o aktivitách na webovej stránke a reklamách pre prevádzkovateľov webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky a internetu. Spoločnosť Google môže tiež tieto informácie postúpiť tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tieto tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude spájať vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktoré má k dispozícii. Ukladaniu súborov cookie na pevný disk a zobrazovaniu webových signálov môžete zabrániť výberom možnosti "Neakceptovať súbory cookie" v nastaveniach prehliadača (v prehliadači MS Internet Explorer v časti "Nástroje > Možnosti internetu > Ochrana osobných údajov > Nastavenia"; vo Firefoxe v časti "Nástroje > Nastavenia > Ochrana osobných údajov > Súbory cookie"); upozorňujeme však, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.

sk_SKSlovenčina