Ogólne warunki handlowe (AGB)


Niniejsza wersja wchodzi w życie 10 października 2022 r.

1. umowa o zakwaterowanie zostaje zawarta z chwilą dokonania rezerwacji pokoju oraz
lub, jeśli zobowiązanie nie było już możliwe ze względu na ograniczenia czasowe.

2. zawarcie umowy o zakwaterowanie gości zobowiązuje strony umowy do jej wykonania, niezależnie od czasu trwania umowy.

3. wynajmujący jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania gościowi, jeśli pokój nie zostanie udostępniony.

4. jeśli usługi umowne nie zostaną wykorzystane, gość jest zobowiązany do zapłaty uzgodnionej lub zwyczajowej ceny, pomniejszonej o wydatki zaoszczędzone przez wynajmującego. Z doświadczenia wynika, że oszczędności wynoszą 20% ceny zakwaterowania.

5. a) Wynajmujący jest zobowiązany w dobrej wierze do niewykorzystywania
Pokoje/apartamenty, które zostały zajęte, zostaną w miarę możliwości przeniesione w inne miejsce w celu uniknięcia anulowania rezerwacji.

5. b) Do czasu zmiany przydziału pokoju gość musi uiścić kwotę obliczoną zgodnie z punktem 4 w okresie obowiązywania umowy.

6. Wynajmujący może naliczyć jednorazową opłatę za sprzątanie w wysokości 79,00 € za apartament przy wyjeździe gościa na minimum 4 dni i doliczyć ją do faktury końcowej.

6. wyłącznym miejscem jurysdykcji jest miejsce prowadzenia działalności.

pl_PLPolski