Všeobecné podmienky (AGB)


Táto verzia nadobúda účinnosť 10. októbra 2022.

1. zmluva o ubytovaní hostí sa uzatvára hneď po rezervácii izby a
alebo ak už nebolo možné poskytnúť záväzok z dôvodu časových obmedzení.

2. uzavretie zmluvy o ubytovaní hostí zaväzuje zmluvné strany k plneniu zmluvy bez ohľadu na trvanie zmluvy.

3. prenajímateľ je povinný zaplatiť hosťovi náhradu, ak mu izbu neposkytne.

4. ak sa zmluvné služby nevyužijú, hosť je povinný zaplatiť dohodnutú alebo obvyklú cenu zníženú o náklady, ktoré prenajímateľ ušetril. Podľa skúseností úspora predstavuje 20% z ceny ubytovania.

5. a) Prenajímateľ je povinný v dobrej viere nevyužívať
obsadené izby/apartmány budú podľa možnosti prerozdelené inde, aby sa predišlo zrušeniu rezervácie.

5. b) Až do opätovného pridelenia izby je hosť povinný zaplatiť sumu vypočítanú v súlade s bodom 4 počas trvania zmluvy.

6. prenajímateľ môže pri odchode hosťa účtovať jednorazový poplatok za upratovanie vo výške 79,00 € za byt pri minimálnej dĺžke pobytu 4 dni a pripočítať ho ku konečnej faktúre.

6. výlučnou súdnou právomocou je miesto podnikania.

sk_SKSlovenčina